TELDAT
KOSYS
Tygr Kosys
tygr mezi účetními
programy
 

Účetní program KOSYS

Popis účetního programu (systému)

KOSYS je účetní program (systém) skládající se z různých "modulů" (účetnictví, faktury, mzdy, pracovníci, sklady, majetek, odbyt, zakázky). Tento účetní program Vám pomůže hravě zvládnout veškeré administrativní práce v ekonomické oblasti. Celý program KOSYS je vytvořen pro práci v operačním systému Windows (Millenium, XP, Vista) a disponují velmi kvalitní ochranou proti vstupu neoprávněných uživatelů do programu a proti jejich nežádoucímu přístupu k informacím.

Celý účetní program i všechny jeho moduly jsou velmi jednoduše ovladatelné a uživatel se kdykoliv může podívat do přehledné nápovědy stisknutím klávesy F1. Nápovědy jsou zpracovány tak, že s jejich pomocí dokáže uživatel vyřešit prakticky jakoukoliv situaci. Nápověda obsahuje nejen informace o zobrazené stránce, ale i o každém vyplňovaném políčku, které se na stránce nachází. Účetní program Kosys má jedinečnou výhodu, kterou je jednotné ovládání pro všechny jeho moduly. Práce s účetními daty je přehledná, pohodlná a rychlá. V seznamech je možné jednoduše listovat a uživatel si může vybrat libovolný způsob jejich třídění. Před vytisknutím stránky je možné nejprve zobrazit náhled na monitoru a po kontrole teprve potvrdit tisk. Jednoduchým způsobem si můžete v účetním programu nastavit, která data budou vytisknuta. Propracovaný systém vyhledávání Vám pak pomůže rychle najít potřebné informace.

Účetní program KOSYS obsahuje užitečné pomůcky dostupné kdykoliv během práce, jako je kalkulačka, diář, programy pro prohlížení souborů, přístup na internet nebo přesměrování tiskárny. Všechny moduly účetního programu Kosys jsou přizpůsobeny práci v síti. Dovolují jednoduchou spolupráci všech uživatelů, kteří se k systému připojují z různých míst. Tento účetní program je proto vhodný i pro společnosti, které mají své pobočky na různých místech ČR. Nahrávání nových aktualizací je velice rychlé a program je tak schopný ihned reagovat na změny v zákonech a vyhláškách.

Stručný popis jednotlivých modulů systému KOSYS


Hesla HESLA - Zabezpečení systému hesly zabraňuje neoprávněnému přístupu k informacím, které jsou uloženy v jádru systému KOSYS. Jeden z uživatelů má právo udržovat tabulku přístupů, ve které jsou uložena jména všech uživatelů systému a ke každému jménu lze přiřadit přístupové heslo. Oprávnění jednotlivých uživatelů lze stanovit pro jednotlivé moduly, na položky menu, v některých funkcích lze zadat oprávnění na jednotlivá pole záznamu. Ve všech základních obrazovkách lze konkrétnímu uživateli zakázat používání vybraných funkčních kláves.
 
JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ - Peněžní deník, rozbor hospodaření v kterýkoliv den. Data se přebírají z bankovních výpisů a z pokladen. Mimo standardního počtu sloupců je možno vést podúčty a zakázky. Tento modul účetního programu je jednodušší alternativou k programu PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ.
 
PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ - automaticky Podvojné účetnictví přebírá účtování z ostatních modulů účetního programu KOSYS. Pracuje s celým účetním obdobím. Nejsou povinné měsíční uzávěrky. Obsahuje všechny předepsané výpočty a sestavy: účetní deník, hlavní knihu, předvahu, rozvahu, výsledovku a cash flow. Umožňuje sledovat zakázky a hospodaření více středisek. Vyhledávací funkce jsou velmi bohaté a rychlé a snadno dostupné pomocí myši. Kontrola pro porovnání s operativními evidencemi, např. s pokladnami a knihami faktur. Z pokladen je možno uhrazovat faktury. Možnost vedení devizových pokladen s automatickým přepočtem denními nebo měsíčními kurzy. Podvojné účetnictví umožňuje zadání parametrů pro rozpočtové a příspěvkové organizace.
 
FAKTURY - Tento modul je používán zejména pro vystavování faktur, objednávek, přijímání faktur a psaní dopisů. Jeho součástí je evidence zákazníků, která je zde velmi efektivně využívána. Všechny přijaté i odeslané faktury jsou evidovány Faktury v libovolných měnách podle několika hledisek. Jsou vystavovány příkazy k úhradě. U odeslaných faktur je možno definovat až pět formulářů pro cizojazyčné faktury, možnost tisku s vlastním logem. Faktura využívá skladovou evidenci a položky se vyskladňují a účtují během vystavování faktury. Pomocí účatnío programu KOSYS lze pořizovat odděleně dodací listy a ty poté souhrnně přejímat na fakturu. Při fakturaci program automaticky vypočítá daň. Podle zákazníka je specifikována jedna z prodejních cen nebo slevy a přirážky. Nechybí ani evidence zaplacených faktur, evidence dlužníků a vystavování penalizačních faktur. Účetní program lehce zpracovává bankovní výpisy. Během jejich zpracování jsou vyhledávány přijaté a odeslané faktury a prováděna jejich úhrada. Program vypočítává a účtuje kurzové rozdíly. Je umožněna částečná úhrada faktur. Lze evidovat více bankovních účtů včetně devizových. Účetní program KOSYS také umožňuje odesílat příkazy k úhradě a přijímat výpisy pomocí funkce HOME BANKING. Automatická je též evidence DPH a tisk předepsaného formuláře a seznamu daňových dokladů.
 
Mzdy MZDY - Mzdová evidence s výpočtem mezd. Zde jsou prováděny měsíční, čtvrtetní i roční výpočty, automatické stanovování průměrů náhrad a zaúčtování do ÚČETNICTVÍ. Program tiskne předepsané sestavy pro sociální a zdravotní pojišťovny a převodní příkazy pro odesílání srážek, daní a pojištění. Jsou minimalizovány nároky na vstupní data, po zadání trvalých údajů se při měsíčním zpracování zadávají pouze odchylky (např. nemoc, dovolená, odměny a úkolové výdělky). V programu je možné rozúčtování mezd na střediska a zakázky.
 
EVIDENCE PRACOVNÍKŮ - využívá soubory společně s modulem MZDY. Obsahuje řadu přehledových a rozborových tiskových sestav.
 
MAJETEK - Evidence odpisovaného a drobného majetku. Automatické účtování pořízení, prodeje a odpisů. Měsíční účetní a roční daňové odpisy. Tiskové sestavy podle různých hledisek.
 
ODBYT - Zajišťuje evidenci objednávek zákazníků, expedici zboží, tisk dodacích listů a následnou fakturaci. Expedice probíhá podle evidovaných objednávek nebo bez objednávky. Účetní program vystavuje faktury v dávce za celý den expedice v cenách podle ceníku nebo ve smluvních cenách. Prodávat lze na fakturu i za hotové. Program obsahuje přehledy objednaného a expedovaného zboží, rekapitulace fakturovaných částek a daní, evidence vratných obalů. Vše je provázáno s moduly SKLADY, FAKTURY a ÚČETNICTVÍ.
 
ZAKÁZKY - Evidence zakázek a evidence norem spotřeby materiálu. Program provádí předběžnou kalkulaci nákladů na zakázku podle norem, plánuje potřeby materiálu a mezd. Na každou normu lze v číselníku norem specifikovat mzdy, režijní materiál a libovolný počet položek materiálu. Položky a ceny materiálu jsou vyhledávány v modulu SKLAD. Rozpočtené zakázky je možno tisknout spolu se seznamem potřebného materiálu. Účetní program nabízí funkce pro hromadné vyskladnění, rezervace materiálu pro určitou zakázku, fakturaci mezd i materiálu podle rozpočtu nebo podle skutečnosti. Teto modul spolupracuje s modulem ÚČETNICTVÍ a přebírá skutečné náklady na zakázky k vyhodnocení plnění zakázek.
 
SKLADY - Skladová evidence zásob je umožněna v jednom nebo více skladech. Poskytuje možnost příjmu v cizích měnách s přepočtem kurzů a také volbu celních skladů. Pro prodej je možno určit pět prodejních cen pro každou položku. Sklad pracuje s předepsanou metodou FIFO a skutečnými nákupními cenami. Účetní program kontroluje relace mezi nákupní a prodejní cenou a umožňuje zapnout automatické stanovení prodejních cen podle předem stanovené marže. Program také umí zjistit zatěžování prodejen v prodejních cenách. Uživatel má možnost dodatečné změny skladových cen, dodatečné účtování dopravného, slev atd.
 
OSTATNÍ - Evidence a psaní dopisů, objednávek, funkce pro údržbu adresářů zákazníků a pořizování knihy jízd pro více automobilů s vazbou na nákup PHM z pokladny.

 
 
Empty img